Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bestaat uit vijf leden die tegelijkertijd lid zijn van de GSV. De taken van het bestuur bestaan uit het dagelijks beheer en exploitatie van de sociëteit en de kamers in de bovengelegen woonruimte. De leden van het bestuur zijn ieder persoonlijk verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken: 


  • Voorzitter: De voorzitter is verantwoordelijk voor het contact met de vereniging, buren en de overige externe factoren zoals politie, gemeente en brandweer. De voorzitter leidt de vergaderingen, organiseert lijnoverleggen met de Senaat van de GSV en vergadert met de Raad van Toezicht.
  • Penningmeester: De penningmeester stelt de begroting op en presenteert aan het einde van het boekjaar het jaarverslag aan de verenigingen. Verder draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor het beheer van alle geldstromen binnen de stichting. 
  • Soosmanager: Zoals de naam al doet vermoeden is de soosmanager verantwoordelijk voor het managen van de sociëteit. Dit betekent het aanstellen en aansturen van sooscie’s en sidekicks. Verder is de soosmanager er verantwoordelijk voor dat er elke vrijdag vms’ers zijn voor de vrijdagmiddagschoonmaak. 
  • Onderhoudsmanager: Voor exploitatie van een pand is het belangrijk dat dit pand wordt onderhouden. De onderhoudsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het grootonderhoudsplan en het kleine onderhoud aan de sociëteit en de kamers die de stichting verhuurt. 
  • Voorraadmanager: De voorraadmanager is verantwoordelijk voor het assortiment dat in de sociëteit voor de verkoop wordt aangeboden. Verder staat de voorraadmanager in contact met de verschillende leveranciers en vertegenwoordigers.

Esli van Dieren

Voorzitter

Amber Pruim

Penningmeester

Judith Huls

Soosmanager

Annely Huisman

Voorraadmanager

Arnout Lieffijn

Onderhoudsmanager